Eŭropa Esperanto-kongreso 2024

Hejmpaĝo > Organizantoj - Kontakto > Partneraj asocioj

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : [Esperanto] [français]

laste ĝisdatigita je la 19a novembro 2023

Partneraj asocioj

Krom Espéranto-France, la partneroj ankaŭ estas la Germana Esperanto-Asocio (GEA), la Belga Esperanto-Federacio (BEF), la Svisa Esperanto-Asocio (SES), la Itala Esperanto-Federacio (IEF), la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF), la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI).
Tiu evento krome ricevis subtenon de UEA (Universala Esperanto-Asocio), de EEU (Eŭropa Esperanto-Unio) kaj de Espéranto-Jeunes.

Espéranto-France

La asocio Espéranto-France arigas esperantlingvanojn, amikojn de Esperanto kaj asociojn de esperantlingvanoj, kiuj estas laŭleĝe deklaritaj en Francio, kiuj kunhavas samajn celojn kaj orientiĝojn.
Elstarigi, kunordigi, kunigi : jen la gvidvortoj de la asocioj.
Espéranto-France estas administrata de komitato kaj estraro. La asocio havas sidejan kunordiganton kaj plurajn komisiojn kaj laborgrupojn.
Krom ĝiaj individuaj membroj, Esperanto-France havas 15 aliĝintajn asociojn.

Retejo de la asocio : https://esperanto-france.org/esperanto-france

GEA (Germana Esperanto-Asocio)

La Germana Esperanto-Asocio (GEA) estas asocio de esperantlingvanoj en Germanio. Ĝin oni fondis en 1906 kaj ĝi konsistas el naciaj ligoj kaj lokaj grupoj kun sendependa junulara sekcio, la Germana Esperanto-Junularo (GEJ).
La Germana Esperanto-Asocio proponas serion da eventoj por lerni kaj praktiki esperanton, lingvon internacian. Ĝi eldonas la revuon Esperanto aktuell por informi siajn membrojn kaj organizas prelegturneojn kun eksterlandaj prelegantoj.

Retejo de la asocio : https://www.esperanto.de/

BEF (Belga Esperanto-Federacio)

Belga Esperanto-Federacio (BEF) estas la Landa Asocio de Universala Esperanto Asocio (UEA) en Belgio, fondita en 1962. Antaŭe Belgio havis du Landajn Asociojn, nome Belgan Ligon Esperantistan kaj Flandran Ligon Esperantistan.
Belga Esperanto-Federacio (BEF) estas ĉefe surpapera organizaĵo, ĉar UEA ne agnoskas la tri naciajn Esperanto-organizaĵojn : Flandra Esperanto-Ligo, Esperanto Wallonie kaj Esperantista Brusela Grupo. La senprofitcela asocio BEF ĉesis ekzisti la 17-an de decembro 2005 kaj transdonis grandan parton de sia havaĵo al la tri supre nomitaj naciaj organizaĵoj.
Pli da informoj pri la historio de la belga Esperanto-movado ? Vidu https://eo.wikipedia.org/wiki/Historio_de_la_Esperanto-movado_en_Belgio

Ekde 2005 BEF estas fakta asocio (asocio sen jura personeco). En ĝi membras Flandra Esperanto-Ligo, Esperanto Wallonie, Esperantista Brusela Grupo, Belga Esperanto Fervojista Asocio kaj la Verdaj Skoltoj (ekde la 14-a de marto 2015).

Verdaj skoltoj
Flandra Esperanto-Ligo
Esperanto Wallonie
Esperantista Brusela Grupo
Belga Amikaro de Fervojistoj Esperantistaj

SES (Svisa Esperanto-Societo)

La Svisa Esperanto-Societo (SES) kunligas homojn, kiuj parolas Esperanton !
SES estis fondita en 1903 kaj estas la svisa sekcio de la Universala Esperanto-Asocio. SES eldonas la bultenon SES informas, printite sendatan al la membroj de la asocio kaj ankaŭ legeblan ĉe nia retejo, kaj la revuon Svisa Espero, revuo pri daŭripovo kaj lingvopolitiko en la franca, itala, germana kaj Esperanto. SES organizas naciajn kaj lokajn renkontiĝojn, subtenas aktivaĵojn de la lokaj grupoj aŭ membroj, organizas kursojn de Esperanto, eldonas librojn kaj publikigas informmaterialojn en Esperanto aŭ pri Esperanto.

Retejo de la asocio : https://esperanto.ch/

IEF (Itala Esperanto-Federacio)

La Itala Esperanto-Federacio (itallingve : Federazione Esperantista Italiana) estas la plej granda asocio dediĉita al la diskonigado de Esperanto en Italio.
Ĝi naskiĝis en Florenco la 21-an de Marto 1910.
IEF estas membro de UEA kiel nacia itala asocio kaj kunordigas la aktivaĵojn de la lokaj asocioj de Esperanto en Italio.
La junulara sekcio de IEF estas la Itala Esperantista Junularo (IEJ), kies celo estas diskonigi Esperanton inter la junaj italoj. La membroj de IEF, kiuj aĝas malpli ol 35 jarojn estas aŭtomate membroj de IEJ.

Retejo de la asocio : https://www.esperanto.it/it/

IFEF (Internacia Fervojista Esperanto-Federacio)

Kio estas IFEF ? La unua manlibro de Esperanto estis eldonita en 1887 kaj jam en 1909 estis kreita la fervojista organizaĵo Internacia Asocio de Esperantistaj Fervojistoj. Post la dua mondmilito estis fondita laŭ ĝia nuntempa formo IFEF, Internacia Fervojista Esperanto-Federacio.
La devizo de IFEF estas : La reloj ligas la landojn, Esperanto la popolojn.
IFEF celas, interalie, diskonigi kaj disvolvi uzadon de la internacia lingvo Esperanto inter la fervojistoj, en ĉiuj fervojistaj organizaĵoj kaj fervojaj instancoj.
Por tio, la federacio ekzemple havas kiel aktivaĵojn : laboron rilate al fervojo (eldono de vortaroj, de “teknikaj fervojaj kajeroj”, kontribuado en RailLexic de UIC, prelegoj...), organizado de ĉiujara internacia kongreso, eldonado de dumonata bulteno, korespondservo inter fervojistoj, organizado de ski-semajno, ktp.
IFEF kunigas naciajn asociojn kaj individuajn membrojn en dekoj da landoj. Plejparte de tiuj naciaj asocioj ankaŭ havas diversajn aktivaĵojn : eldonado de siaj propraj bultenoj, naciaj renkontiĝoj, diskonigado de Esperanto en la fervojista mondo (ekspozicio, kursoj...)

Retejo de la asocio : http://ifef.free.fr/spip/

ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj)

Fondita en 1949, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la ĉefa retejo kun aktivaĵoj por la esperantlingvaj instruistoj kaj edukistoj. Krom esti sendependa asocio, ILEI estas profesia asocio aniĝinta ĉe Universala Esperanto-Asocio kaj havas 37 naciajn sekciojn kaj membrojn en pli ol 70 landoj.

Retejo de la asocio : https://www.ilei.info/

En la sama rubriko: